2021 i astrologiens lys

Hvad kommer 2021 til at byde for os og for verden?

Jeg tænker, at mange af os vil se frem til 2021 med forventninger og store håb.

Verden vil gradvis åbne op igen, og tingene vil blive lettere i vores daglige liv.

Alle de store og langsomme planeter har nu forladt deres indbyrdes spændings-aspekter, specielt den store og tunge samling i jordbundne Stenbukken er endelig bag os, og to ud af de tre involverede planeter, Jupiter og Saturn, er nu skøjtet videre ind i lufttegnet Vandbæreren, hvilket i sig selv vil bringe helt nye energier og fremskridt i de kommende måneder, når de kommer op i omdrejninger og begynder at sætte deres præg på livet.

Vandbæreren er et friskt luftpust i modsætningen til Stenbukken, idet den bringer fornyet og friere tanker ind i politik, filosofier, åndsliv og menneskelige forhold. Skønt Vandbæreren kan også være ret fastlåst i sine opfattelser, så når den først har udtrykt sine beslutninger og meninger, vil det ikke være så let at få dem flyttet.

Menneskeheden og humanitære rettigheder vil komme mere i fokus, mens økonomisk politik mindre. Skønt Pluto stadig i Stenbukken vil fortsætte med at sætte sit eget præg på verden, og den vil muligvis gøre det meget svært at komme fremad i nye politiske retninger, så længe verden stadig befinder sig i så alvorlig en økonomisk situation, delvis som resultat af dette sidste års sygdom og nedlukninger.

Ligeledes vil det måske virke svært at komme fremad, så længe verdenspolitikken stadig er under stærk indflydelse fra enkelte gamle fastlåste mandlige politikere, som ikke har tænkt sig at gå væk, før de bliver båret ud. Måske bliver de faktisk båret ud, med regelrette Saturn og retfærdige, lovfulde Jupiter i Vandbæreren, som vil blæse nye vinde ind og ikke finde sig i at vente på, at Pluto finder ud af at følge de mere blide skub. Det kan så føre til en del kampe om magt og kontrol indenfor politik, som kunne udvikle sig ret modbydelige. Verden har brug for nye og visionære ledere, og den vil skaffe dem, på den ene eller den anden måde.

På deres vej gennem Vandbærerens tegn vil disse to planeter dog også lave spændings-aspekter til Vandbærerens hersker, Uranus, hvilket vil medføre nogle konflikter, igen er det kampen mellem visionær frihed og gamle indgroede kontrolvaner, og det kunne føre til oprørslignende tilstande i nogle lande, som kunne løbe ud af kontrol. Eftersom det foregår i faste tegn vil begge sider i enhver konflikt holde stædigt fast i deres egne synspunkter og deres hjørne af sandheden. Forhåbentlig vil passagen af de indre planeter mildne de eksplosive udledninger og føre til positive resultater.

Det uheldige resultat af Jupiter og Saturns færd gennem Vandbærerens tegn er, at de vil bevæge sig længere og længere væk fra hinanden, og det illustrerer den voksende splittelse i samfundet mellem visionære frihedselskende Jupitarer (*) og forsigtige, bekymrede, sikkerhedssøgende Saturnalierer (*), som vi allerede har set manifestere sig og vokse igennem efterårsmånederne og juletiden, og hvorfra vi har set en del offentlige skænderier eksplodere i medierne, og det er både mellem politikere, sundhedseksperter og mange privatmennesker, som bare har fået mere end nok af frustrationer, restriktioner og frygt.

Og frygt er netop det, som Pluto, der stadig hænger fast i stenbukkens tegn, vil drage næring og styrke fra, og samtidig sprede fornyet frygt, mens vi oplever nye variationer af virus og mulige kure (og vaccinationer) dukker op og forsvinder igen. Men Pluto får ikke længere megen støtte fra de andre planeter, så den vil være mere isoleret med sin frygt og forhåbentlig finde på noget mere konstruktivt at bruge den og sine energier til.

Neptun er glad og tilfreds og harmonisk i Fiskenes tegn (sit eget tegn) det meste af året, og da det er hovedindikatorerne for sygdom, smitte og pandemier kan det formodes, at også denne virus og sygdom gradvist vil tabe i sin kraft og styrke over menneskeheden og samfundet, og vi vil nå et mere normalt niveau af sundhed og velvære, som jo dog altid vil findes blandt mennesker. Også Chiron, som er en stor helbreder, er nu vendt direkte igen og vinder i styrke, så vi vil alle (eller de fleste af os) føle os stærkere snart. Et forsigtigt skøn er, at sygdom og smitte vil opretholde sit greb om samfundet igennem januar, men når vi når februar måned vil det gradvist og stødt falde i antal og omfang.

Jeg vil ikke gå dybere i detaljer omkring sygdomme og pandemier, men anbefaler at konsultere de folk, som har specialiseret sig i medicinsk astrologi, for at få dybere indsigt i dette.

Når det gælder jeres egne personlige liv kan man sige meget af det samme omkring jeres forhold til hinanden, venner, fjender, familier og partnere.

Der er en risiko for, at Jupitarer og Saturnalierer vil bevæge sig længere og længere væk fra hinanden, og det kan endda lede til åbne konflikter især i starten af året, hvor behovet for og drivkraften til frihed og bevægelse vil vokse sig for stærk til at holde de mennesker tilbage, som vil ud og være aktive i verden igen, mødes og bevæge sig rundt og træffe deres egne valg om samvær og aktiviteter. Mens andre mennesketyper er mere glade for regler og strukturer og vil fortsætte med at holde sig til forsigtighed og isolation.

Advarslen er, ikke at blive indfanget i den massefrygt, som har hersket gennem så stor del af det sidste år, men i stedet at træffe bevidste og velinformerede valg, og at respektere folk med anderledes valg, i stedet for at uddele skyld og skam. Vi skal alle dele denne Jord i fremtiden.

Mere om de personlige betydninger i dyrekreds horoskoperne.

Nøgleord at stræbe efter kunne være: humanitær kærlighed og balance.

© Whitestar Astrology     2021  

 

(*) ord til at beskrive personlighedstyper præget af stærk Jupiter eller Saturn indflydelse.